Symposium “Geloof en Wetenschap” *geannuleerd*

Vanwege maatregelen van de Belgische overheid en de verwachting dat deze maatregelen een middellange termijn hebben, hebben wij moeten besluiten om het symposium af te gelasten. Zij die zich geregistreerd hebben zullen wij hierover berichten.

Studentenvereniging Per Aspera Ad Perfectiora (PAAP) Leuven nodigt u uit voor het Symposium “Geloof en Wetenschap” op 6 mei 2020 vanaf 15:30, met sprekers Gijsbert van den Brink, Andries Knevel, Mart-Jan Paul en Jeroen de Ridder.

Andries Knevel zal verslag doen van zijn reis voor de documentaire “Andries en de Wetenschappers” waarin hij wetenschappers sprak over juist deze relatie tussen geloof en wetenschap. Vervolgens zal Jeroen de Ridder spreken over wat ten grondslag ligt aan relatie en conflicten die optreden. Na samen een avondmaaltijd, zullen Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul met elkaar in debat treden over de relatie tussen het Christelijk geloof en evolutie.

De afgelopen jaren hebben zowel Gijsbert van den Brink, Jeroen de Ridder als Mart-Jan Paul uitvoerig geschreven over de relatie tussen Christelijke geloof en evolutie in diverse artikelen en monografieën. Onlangs is met hun medewerking het boek En God zag dat het goed was: Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen gepubliceerd en gepresenteerd op 4 oktober 2019. Het is slechts één van de vele punten waar geloof en wetenschap elkaar raken, maar over de algemene relatie bestaan er nogal veel misverstanden. De populaire karikatuur wordt geschetst van geloof als blind vertrouwen in een hogere macht, terwijl wetenschap enkel zou berusten op feiten.

Over de sprekers

Gijsbert van den Brink is hoogleraar en bekleedt de leerstoel Theologie en Wetenschap (Faculteit Religie en Theologie) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde in 2017 zijn werk En de aarde bracht voort waarin hij het spanningsveld tussen neodarwinistische evolutietheorieën en het christelijk geloof onderzocht.

Andries Knevel is theoloog, schrijver, en radio- en televisiepresentator bij de Evangelische Omroep. Onlangs interviewde hij wetenschappers in het door hem gepresenteerde programma “Andries en de Wetenschappers.”

Mart-Jan Paul is hoogleraar Oude Testament verbonden aan onze eigen Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en docent aan de Evangelische Hogeschool Ede. Hij publiceerde in 2017 zijn werk Oorspronkelijk over de relatie van de Bijbel tot de evolutietheorie, waarin hij concludeert dat deze niet samen kunnen gaan.

Jeroen de Ridder is verbonden als universitair hoofddocent Epistemologie en Metafysica aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

© 2021 Per Aspera Ad Perfectiora

Thema door Anders Norén